احسان کرمی مجری

مرداد ۵, ۱۳۹۵
احسان کرمی

خوانندگی احسان کرمی در گروه نوشه

احسان کرمی، مجری رادیو وتلویزیون برای اولین بار به عنوان خواننده روی صحنه حاضر خواهد شد و به همراه گروه موسیقی نوشه کنسرتی را در برج […]